Ulovlig å avvise elever

Loven pålegger friskoler å ta opp elever på grunnlag av samme regelverk som i offentlig skole. De kan altså ikke anledning til å avvise såkalt særlig krevende elever.