Innbrudd på Bryne

Noen hadde ikke tid til å vente til service-torget åpnet i Rådhuset torsdag.