Oppsving for tverrpolitiske- og bygdelister

For få år sidan trudde både valgforskarar og velgjarar at tverr-politiske lister ville avgå ved døden. Slik vart det ikkje.