Stavangers nye ungdomsbydel?

Kommunens planavdeling foretok denne demografiske undersøkelsen forå få en konkret klargjøring av påstanden om at småleiligheter komtil å bli overrepresentert.