Skuffelse hos valgtaper KrF

Kristelig Folkeparti er i ferd med å gjøre sitt svakeste lokalvalg siden krigen, ifølge valgdagsmålingen til NRK. Det satte sitt preg på valgvaken til partiet.