To minutt: Daglig leder ved Elmedistråling-klinikken, Vigdis Sørensen

Hva skal dette være godt for?Det betyr at pasienten får en hurtigere gjennomblødning, noe som igjen fører til at motstanden i blodårene reduseres. Spesielt hos eldre mennesker har blodårene en tendens til å få avleiringer.