Gymnastikk har dei kvar for seg

Tiande-klasse-jentene på Varhaug ungdomsskule forlet gymnastikksalen. Gutane trippar etter å koma i gang. No er det deira tur.