Trenger 9 milliarder til nytt sykehus

Nytt og moderne sykehus vil koste om lag 9 milliarder kroner. Ogprisen på et helt nytt sykehus på en ny tomt er omtrent den sammesom å bygge nytt på dagens tomt.