Håp om lavere barnehagesatser

Foreldre i Stavanger kan håpe på lavere barnehagesatser fra 1. august 2002. Rådmannen har reservert 10 millioner kroner som kan gå til dette formål. I februar 2002 vil formannskapsmedlemmene bli bedt om å ta stilling til hvilken struktur foreldrebetalingen i barnehagene skal ha.