Billigere barnehager fra høsten

Til høsten kan både de kommunale og de private barnehagene bli billigere. Rådmannen foreslår å bruke 10 millioner kroner til blant annet å redusere foreldrebetalingen.