Gnistrende smed

Aktivitetsdager på museene er blitt en stor suksess. På Arkeologiskmuseum hamret smeden på glødende jern, og på Barne— museet ble småog store avluset.