Nødnumrene ute av drift i Vest-Agder

Telefonsystemet i Sørvest-Norge er ute av drift. Nødnumrene 110, 112 og 113 virker ikke, og inntil videre oppfordres folk om å møte opp fysisk på lensmannskontor, brannstasjon eller akuttmottak.