200 årsverk skal vekk på SiR

Sentralsjukehuset må bruke spareskalpellen på arbeidsstokken.Oppsigelser kan bli nødvendig.