Tvister blir advokatmat

Tallet på sivile søksmål har økt kraftig de siste årene. Ventetidenfor å få saker opp i retten blir stadig lengre. En håndfullstavangeradvokater er nå klare til å få kranglefantene på bedretanker før et bittert møte i rettssalen.