Formannskapet sa ja til rushus for kvinner

Formannskapet i Stavanger gir i kveld rådmannen klarsignal til å starte forhandlingene med Kirkens Bymisjon om driften av et botilbud for kvinner med sterk rusbelastning.