Brukte skulebøker i retur til bokhandelen

Elevar ved St. Olav vidaregåande skule kan nå sleppa å selja alle dei brukte skulebøkene på den opne marknaden. I staden kan dei gå tilbake med nokre av dei til bokhandelen.