Studentar skuffa over rabatt-vedtak

Fylkestinget vedtok tirsdag å gi studentar rabatt på bussreiser i fylket. Men studentar fryktar at rabatten forsvinn etter valet.