Mister tilskudd

Sandneskameratene og Sverre Sigurdson musikkorps mistar statusen som kulturinstitusjonar frå år 2002, avgjorde utvalg for kultur, park og utemiljø måndag.