- Engler passet på sin tjener igjen

Plutselig skar bilen ut av veien, traff et tre, ble snudd andreveien, rullet ned en skråning og havnet på taket.