Miljøverdier er pløyd ned

I strid med nasjonal miljøpolitikk har nydyrking tatt nye jafs av biologisk verdifulle restarealer i jærregionen de siste fem årene. Kommunene må ta skylden, mener Fylkesmannen.