Sliter med 150 millioner i utestående skatt

Sandnes kunne ha bygd to-tre nye sykehjem hvis folk og bedrifter hadde betalt den skatten de skylder.