Sykkelaksjon for bilfri by

30 ungdommer aksjonerte i går på Strandkaien for et bilfritt Vågen.Ikke alle ilførere likte at parkerings— plassene ble okkupert avsykler.