Eventyrlig fiske etter rømt laks

Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Fiskerikonsulent Bjarne Normann i Flekkefjord melder om garnfangster på opptil 135 laks etter at et lasteskip rente et oppdrettsanlegg ved Andabeløy i senk.