Jonas Øglænd var pioneren

I 1966 forsto ledelsen i Øglænd-konsernet at kjededannelse ettermønster fra USA var framtiden også i Norge. Første butikk med ensåkalt samarbeidskunde, altså frivillig kjede, kom i Førde denhøsten. Olaf N. Myklatun fikk aksept internt for å utviklekonseptet.