- Straff dem som stjeler

Asylsøkerne på Ålgård merker at folk er skeptiske til dem. Helt til de begynner å snakke sammen.