Rødmende kirke forblir mystisk

Det høres ut som en engelsk påskekrim, men mysteriet på Sandved er nok mest av bygningsteknisk karakter.