Lunde skole

Pris: 68 millioner kroner. Hva er gjort: Bygget helt ny barne— og ungdomsskole. Har 16 klasserom, fordelt på tre bygg. Dette var nødvendig fordi tomten var liten. De tre byggene er bundet sammen av utvendige ganger.