Lønnsslippen forsvant - neddynget av varer

En mann bestilte cd-er, klær, mobiltelefoner, kreditt og lån iVigdis Eides navn. Lønnsslippen og personnummeret hennes var altmannen trengte.