- Lyse grønnmaler naturgassen

Natur og Ungdom mener Lyse bryter markedsføringsloven når de reklamerer for naturgass. Lyse sier at de bare kaller gassen for det den heter. Natur og Ungdom og Lyse er uenige om betegnelsen naturgass kan brukes om den gassen Lyse skal levere i 2004.