Seks kjøretøy avskiltet

19 av 59 lette kjøretøy hadde mangler og fikk skriftlige pålegg om utbedringer i en trafikkontroll utført i Sokndal og Lund kommune fredag.