Reker til alle mann

Bertel Bertelsen er tredje generasjon rekefisker i Stavanger. Farfaren hans var den første som begynte med kaisalg av reker i byen.