Bellona frykter økt radioaktivitet i Kvitsøy-hummer

Radioaktivt technetium -99 fra Sellafield kan gi dramatiske og uopprettelige konsekvenser for norsk fiskerinæring, frykter Bellona.