Tina-analyser klare i løpet av en uke

Tina-etterforskerne vil innen fredag om en uke få svar på analyseneav barnåler og gress som er funnet i noen biler som politiet harundersøkt. Deretter skal et sentralt vitne avhøres på nytt.