Viksveen slipper tiltale

Det blir ikke reist spiontiltale mot Stein Viksveen. Riksadvokatener kommet til at saken mot Aftenbladets Brussel-korrespondent skalhenlegges på grunn av bevisets stilling.