Trafikkulykker for 207 millioner hittil

Hittil i år har det vært 61 trafikkulykker i Sandnes. Kostnadene er enorme, og antallet skader øker.