Etter FNs sjokkrapport: Frp garanterer at de vil stanse regjeringens viktigste klimagrep.

Ketil Solvik-Olsen mener FNs klimarapport styrker Frps argumenter mot regjeringens klimapolitikk. Han mener det viktigste Norge kan bidra med, er politisk press mot Kina.

Ketil Solvik-Olsen gjentar sitt nei til regjeringens plan for opptrapping av CO2-avgiften.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandag kom FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport. Den var ikke munter lesning. Hundrevis av forskere har blant annet kommet frem til at 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen ryker.

Rapporten har også gjort inntrykk på Ketil Solvik-Olsen. Frp-nestlederen omtaler den som «dyster». Samtidig sier han at han blir skremt av fryktretorikken som den norske venstresiden nå tar i bruk.

– De sier de blir livredde og lignende. Det pleier å være en dårlig tilnærming hvis du skal gjøre rasjonelle valg, sier han til Aftenposten.

Solvik-Olsen maner til å holde hodet kaldt – og advarer mot å pålegge særnorske ulemper på egen industri i konkurranse mot særlig Kina. Det vil gi en uheldig vridning av industrimakt østover, mener han.

– Dersom vi faser ut olje- og gassproduksjonen vår, som flere partier ønsker, hva betyr det for kullforbruket i Europa? Det økte i 2021, som følge av mangel på naturgass. Dersom vi faser ut vår produksjon, vil det bare gi makt til Opec og Russland, sier han.

«Kode rød»

Men FNs generalsekretær António Guterres brukte også sterk ord. Han mener at drastiske tiltak nå må til, og kaller rapporten «kode rød» for menneskeheten.

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sa Guterres.

Han mener verden må slutte å lete å lete etter mer gass, olje og kull. Tidligere i år har også Det internasjonale energibyrået (IEA) sagt at verden kan slutte å lete etter mer fossilt brensel.

Solvik-Olsen vil derimot lette etter mer olje og gass.

– Men FNs generalsekretær ber verden slutte å lete etter olje. Hvorfor tar han feil?

– Fordi han må være demokratisk og diplomatisk overfor alle land, sier Solvik-Olsen.

– Men selv om verden skulle gå bort fra fossil energi, vil det være behov for tilgang på olje. Man trenger f.eks. olje i petrokjemi, for å lage asfalt. Da blir spørsmålet hvor den skal komme fra? Dersom de demokratiske landene går inn for å fase ut sin oljeproduksjon, gir vi monopol til bandittene. Vi stenger da ned vår egen økonomi, og lar bandittene vinne fordi de ikke bryr seg.

Frp blokkerer regjeringens viktigste klimagrep

Den blågrønne regjeringens viktigste klimagrep er å gjøre det dyrere å slippe ut CO2. Regjeringen foreslår å gradvis øke den samlede CO2-prisen til 2000 kroner pr. tonn i 2030. Dette skal tvinge industri og næringsliv til å kutte utslipp.

Men avgifter må justeres i statsbudsjettet. For å få til dette, er regjeringen avhengig av støtte fra Frp. Partiet har allerede sagt nei.

Det er derfor helt i det blå hvordan Solberg-regjeringen skal få flertall for grepet.

FN-rapporten får i hvert fall ikke Frp til å ombestemme seg.

– Nei, tvert imot, svarer Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen da Aftenposten spør om det.

For Frp er det helt uaktuelt å støtte en nær tredobling av dagens CO2-avgift.

– Kan du garantere at Frp ikke vil stemme for en slik opptrapping i statsbudsjettene?

– Ja, det er utenkelig at Frp støtter en slik avgiftsøkning.

Grunnen er at FN-rapporten viser nettopp at klimakrisen er en global utfordring, forklarer han.

– Da blir det meningsløst å lage en nasjonal avgift på utslipp som flytter industrimakt til Russland, Kina og India, mens kullforbruket i EU øker, sier Solvik-Olsen.

Senterpartiet blokkerer grepet tilsvarende for venstresiden.

– Økte avgifter reduserer ikke utslippene. Det gjør konkrete tiltak. Vi må ikke føre klimakampen slik at man øker geografiske og sosiale forskjeller, har Senterpartiets Marit Arnstad sagt til VG mandag.

Det hadde stilt seg annerledes for Frp om det var snakk om en global CO2-avgift.

– Er det ikke en fare for at det perfekte blir det bestes fiende?

– Jeg ser den. Men vi vil ikke gjøre ingenting inntil det foreligger en full pakke. Vi er særlig opptatt av teknologiutvikling, og har vært det lenge.

– Har Norge, som en oljeprodusent, et eget moralsk ansvar for klimakrisen?

– Ikke mer enn alle andre, svarer Solvik-Olsen, som likestiller forbruk og produksjon av olje og gass. Han erkjenner derimot at Norge kan gjør mer for klima enn andre land, nettopp på grunn av rikdommen oljenæringen gir oss.

Resonnementet er som følger: Et grønt skifte for industrien vil kreve utvikling av teknologi, som igjen vil kreve tilgang på store mengder kapital. Dette har vi i Norge, takket være oljenæringen.

– Derfor må vi heller ikke gi bort den fordelen til andre land.

Solvik-Olsen har heller ingen tro på at grepet vil gi noen klimagevinst.

– Forbruker andre land norsk olje fordi den finnes eller fordi de har behov for energi. Dersom vi reduserer eller kutter ut vår oljeproduksjon, vil verden da redusere sitt energiforbruk? Er det noen som tror det? spør han.

Solvik-Olsen mener det viktigste Norge gjør for klima, vil være å bidra til politisk press på Kina, India og Russland på å redusere sine utslipp.

– Kina har nå høyere CO2-utslipp pr. person enn Norge. Kjøttfrie mandager og fossilbil-frie soner i Oslo blir ren symbolpolitikk når Kina spyr ut klimagassutslipp fra kullkraftverkene sine, sier han.

Publisert: