Nytt hemmelig forlik etter Ryfast-utbyggingen

Sluttregningen for Ryfast er nå kommet opp i nesten 9,2 milliarder kroner etter hemmelig forlik med en av entreprenørene.

Ferde har oppdatert Ryfast-tallene. De første 12 månedene tok bommene inn 316,2 millioner kroner. Dette betyr at inntektene er cirka 5,8 millioner kroner bak skjema.
Publisert: Publisert:

Etter nesten fire og et halvt års hardt arbeid var det tunnelgjennomslag i Ryfylketunnelen 24. januar 2018. Drivingen var da ferdig. Et par år etterpå var det duket for åpning av verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Fortsatt er ikke alle entreprenørene enige med Statens vegvesen om sluttoppgjøret. Totalt krevde entreprenørene et sted mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i ekstrabetaling.

Nå har Statens vegvesen blitt enig med en av entreprenørene om et forlik på 180 millioner kroner. Samferdselsdepartementet fremmet en proposisjon i sist uke, der kostnadsrammen for Ryfast økes.

Det holdes hemmelig hvem som har fått pengene, men Aftenbladet kjenner til at det er AF Gruppen. Entreprenøren bygde halve den 14,4 kilometer lange Ryfylketunnelen, fra Hundvåg i retning Strand.

Kostnadsøkningen skyldes dårlig fjell. Dette førte til en mer omfattende og tidkrevende løsning med sprøytebetong i tunnelene enn det som opprinnelig var planlagt.

– Skal kostnadsøkningen dekkes med bompenger?

– Nei, kostnadsøkninger dekkes av staten, svarer Kjell Inge Davik, direktør for Divisjon Utbygging i Statens vegvesen.

Utover dette har han ingen kommentarer. Heller ikke AF Gruppen har kommentert forliket.

Andre krav

I høst ble Statens vegvesen frikjent på alle punkt i tvistesaken hvor sveitsiske Marti Group krevde 462 millioner kroner etter bygging halve Ryfylketunnelen fra Solbakk mot Hundvåg. Denne saken er anket til Gulating lagmannsrett.

Tidligere er det kjent at Vegvesenet har inngått forlik med Kruse Smith/Risa, som hadde ansvaret for mesteparten av den 5,7 kilometer lange Hundvågtunnelen. Opprinnelig krevde de cirka 220 millioner kroner for merarbeid og ekstrautgifter, og fikk om lag halvparten.

Nå er sluttregningen for Ryfast kommet opp i 9172 millioner kroner. Deler av kostnadsøkningen skyldes oppgradering av Hølleslitunnelen, som ikke var en del av Ryfast-prosjektet da Stortinget vedtok kostnadsrammen.

Utbyggingen av Eiganestunnelen var også en del av Ryfast-prosjektet. Gjeldende kostnadsramme for prosjektet er 3,8 milliarder kroner. JV Implenia Stangeland saksøkte Samferdselsdepartementet for over 300 millioner kroner i tilleggsvederlag. I fjor tapte selskapet i Sør-Rogaland tingrett og ble dømt til å betale 6,9 millioner kroner i saksomkostninger. Også denne saken er anket og kommer trolig opp i Gulating lagmannsrett i vår.

6 millioner bak skjema

Ifølge bomselskapet Ferde er bompengelånet nå på 6,7 milliarder kroner.

Kommunikasjonsdirektør Marit Husa rapporterer nå om mer positive januartall enn først meldt. De oppdaterte tallene viser totalt 21,7 millioner kroner i januar, en oppjustering på 2,8 millioner kroner.

De første 12 månedene tok bommene inn 316,2 millioner kroner. Dette betyr at inntektene er cirka 5,8 millioner kroner bak skjema.

Statens vegvesen har tidligere signalisert at det trengs 322 millioner kroner i inntekter det første året for at nedbetalingen av bompengelånet skal være i rute.

Til tross for koronarestriksjoner og mange pendlere med hjemmekontor, er trafikken langt høyere enn ventet. Høy elbilandel gjør at bominntektene likevel ikke henger med. Spørsmålet er derfor om Vegdirektoratet i Statens vegvesen kommer til å heve takstene når takstene skal evalueres i løpet av første halvår. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har garantert for lånet og må eventuelt betale det som etter 20 år med bompengeinnkreving er igjen.

Publisert: