To år med anleggsarbeid ved Ryfast: – Burde funnet mer penger

Mandag begynte gravearbeidet for ny gang- og sykkelsti ved Ryfast i Strand.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes kan håndtere gravemaskin og tok første «spadestikket» på Solbakk.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Fram til sommeren 2023 vil de som kjører ferjefritt til Preikestolen oppleve anleggsarbeid og tidvis stengninger når det skal sprenges.

Det er redusert fart med 50-sone på den 3,2 km lange strekningen mellom Ryfast-munningen på Solbakk og Jørpeland.

Bjelland AS vant konkurransen om å bygge sykkel- og gangveien i Strand kommune. Kontrakten har en verdi på snaut 60 millioner kroner, eksklusiv moms.

Dette skal bygges:

  • Tre og en halv meter brei og 3200 meter sykkel- og gangvei. Tre meter grøft skiller sykkel- og gangveien og fylkesvei 523.
  • Fire busslommer og sju avkjørsler.
  • Nytt kryss, to fe-underganger blir forlenget.
  • Veien utvides der det er en del høye fjellskjæringer. Fylkesveien blir da helt stengt i forbindelse med sprengningsarbeidene.
  • Entreprenøren skifter i tillegg ganske store mengder masser.

– Vi er kjempefornøyde. Så lenge jeg har vært med i politikken, er dette et prosjekt vi har ventet på, sier Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand.

Hun har likevel noe å utsette.

Målet med prosjektet er å bygge et trafikksikkert tilbud for syklister og gående mellom Solbakk og Grønevoll ved Jørpeland. Når arbeidet er ferdig, ligger det bedre til rette for syklister mellom Tau og Jørpeland. Dette kan også bidra til at flere reiser kollektivt fra pendlerparkeringen på Solbakk og gjennom Ryfast.

– Ulempen er at den nye gang- og sykkelveien ender rett i et smalt fortau på Grønevoll. Fylkeskommunen burde også utbedret de siste kilometerne inn til Jørpeland. I stedet for å bygge stykkevis og delt. Husk at fylket sparer over 100 millioner kroner årlig på at Tauferja ikke lenger går, så burde de funnet penger. Hvis det er en plass i hele Rogaland som burde ha skikkelig gang- og sykkelsti så er det strekningen mellom Tau og Jørpeland. Her er det naturlig sykkelavstand (10 kilometer), sier ordføreren i Strand.

Rogaland fylkeskommune kommer tilbake med informasjon om når veien stenges i forbindelse med sprengning. Det er blant annet omkjøring via en smal lokalvei på Nag.

En alternativ rute til Preikestolen er via ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden. Også på denne ruten er det planlagt veiarbeid, med omfattende utbedring av Hølleslitunnelen. Arbeidet skulle startet i vår. Ifølge lokalavisen Strandbuen er det usikkert når dette prosjektet blir satt i gang, selv om det i forslaget til statsbudsjett for 2022 er satt av midler.

Publisert: