Kostnadssprekk og utsettelse for E39 Ålgård-Hove

E39 fra Ålgård til Hove i Sandnes sprekker igjen. Ny sum holdes hemmelig mens det kuttes på bakrommet. Nå kan det tidligst bli byggestart i 2020.

Publisert: Publisert:

Illustrasjon av veianlegget som passerer Limavatnet (t.v.) og Edlandsvatnet (t.h.) på vei opp til Klugsvatnet og Skurve. E 39 Ålgård-Hove blir en 1,4 mil lang motorvei i fire felt fra Ålgård til Hove i Sandnes. Vedtatt pris har vært over 3,5 milliarder, men nå er fordyrende elementer oppdaget. Deler av strekningen legges i tunnel. Foto: Statens vegvesen

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Dette er en nedtur blant annet for Næringsforeningen i Stavanger-regionen som i år har skrevet brev og presset både Stortinget og Samferdselsdepartementet med beskjed om at «forventet oppstart har hele tiden vært 2019.»

Også Stanley Wirak (Ap) la dette til grunn onsdag (se egen sak).

Tidligst byggestart i 2020

E 39 Ålgård-Hove (se fakta) er en 14 kilometer lang motorvei i fire felt fra Ålgård til Hove i Sandnes som delvis legges i tunnel.

Rådgiver Lisa Garpe i veiavdeling Rogaland i Statens vegvesen opplyser at prosjektet i beste fall kan få byggestart i 2020, men «det er helt avhengig av at vi finner løsninger som er innenfor de økonomiske rammene til prosjektet», skriver hun i en epost til Aftenbladet.

Vedtatt pris har vært over 3,5 milliarder kroner, men nå er økte kostnader oppdaget i anslag utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen.

Derfor arbeider Statens vegvesen med å se på mulige kostnadskutt.

Holder budsjettsprekk for seg selv

Aftenbladet har ikke fått innsyn i det nye kostnadsanslaget.

«Det nye overslaget er fortsatt under arbeid og er ikke offentlig enda. Anslagrapportene er unntatt offentlighet», svarer Garpe.

Det er for tidlig for vegvesenet å svare på mulige kutt før gjennomgangen er ferdig.

Med en byggeperiode på cirka tre år, ligger det an til åpning først i 2023/2024 – hvis prosjektet får god glid og penger på plass.

Det hersker det usikkerhet om (se egen sak) og blir tema i fredagens møte i styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren.

Les også

Vil bruke 11,5 milliarder på buss, sykkel og bommer – men bare 1 prosent på bilvei

Prioriteringen av over 11,5 milliarder kroner til samferdsel på Nord-Jæren de neste fire årene skal behandles ferdig lokalt før jul.

Regjeringen utsatte E 39 Ålgård-Hove i ny Nasjonal transportplan (NTP) til 2024–2029. I forrige NTP var det statlige midler fra 2018–2023.

I juni «løste» Høyre, Frp, KrF og Venstre det ved å godta lokal forskuttering eller låneopptak «allerede» i 2018–2023.

Garpe bekrefter at prosjektet kan startes med bompenger før 2024. Hun legger til at kostnadsrammen og styringsrammen skal fastsettes av Stortinget.

«I NTP 2018-2029 ligg prosjektet inne med statlige midler fra 2024-2029, men det kan startes med bompenger før den tid», skriver hun.

Kostnadene stiger

Samtidig har antatte kostnader i Bypakke Nord-Jæren steget fra 30,4 milliarder til 31,125 milliarder.

Det inkluderer ikke en kostnadsstigning som er oppdaget for E 39 Hove-Ålgård.

Bussveiprosjektet står for 600 millioner av den oppjusterte kostnaden bare i år.

Styringsgruppen uttrykte i juni bekymringer om kostnadsøkninger i bussveiprosjektet og ba om å få en sak på bordet som skisserte muligheten for å kutte kostnader.

«Kan dere oppgi status i saken, hva som det går an å kutte og i hvilket omfang (kroner)», spør Aftenbladet.

«Statens vegvesen arbeider sammen med fylkeskommunen med et notat der det vurderes kostnadsreduserende tiltak for Bussveien. Rapporten vil legges frem i styringsgruppemøtet i slutten av oktober. Vi ønsker ikke å si noe om innholdet i rapporten før styringsgruppen blir kjent med det», svarer Garpe i en e-post.

Ønsker ikke luksusløsninger

Sola-ordfører Ole Ueland (H) skriver i en tekstmelding at han er opptatt av at kostnadsoverskridelser må begrenses mest mulig, slik at alle prosjektene i pakken kan realiseres.

«Dette må styringsgruppen og kommunene være spesielt oppmerksomme på», skriver han.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) tror ikke det blir nødvendig å nedprioritere noe annet for å få framskyndet E39 Hove-Ålgård.

– Det trenger ikke å gå på bekostning av noe. Dette ligger uansett innenfor pakkens 15 år, og vårt førstevalg er å øke potten innen for de første fire årene. Det betyr selvfølgelig at vi må betaler renter, men slik det er nå, er renten nesten gratis.

– Får du med deg resten av gruppen og etter hvert fire kommuner og fylkeskommunen på å prioritere Hove-Ålgård?

– Jeg håper det. Det samme gjelder for Smiene-Harestad, som må på plass før Rogfast. Dette angår hele regionen. Næringslivet står i den samme køen opp til Ålgård, sier Wirak.

Han etterlyser edruelighet i pengebruken for E 39 Ålgård-Hove og alle de andre prosjektene i Bypakke Nord-Jæren.

– Vi må se på omfanget av prosjektet og kna alt. Mitt utgangspunkt er at godt nok må være godt nok. Da snakker jeg om hele porteføljen. Du trenger ikke alltid å ha det dyreste og beste, sier Wirak, som legger til at han har full tiltro til arbeidet Statens vegvesen gjør.

Han vil gjerne se regnestykket over hvor mye ekstra det koster å rigge deler av bussveien for mulig omlegging til bybane senere, selv om han ikke ønsker en ny bybane-omkamp nå.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Viking scorer - Vevatne header inn utligningen

 2. E39: Byfjordtunnelen er stengt - bil med henger trenger berging

 3. Ektepar viste fram hytta i en boligreportasje - nå må de fjerne brygge og strand

 4. Det så mørkt ut for det nystartede hotellet på Jæren. Så fikk de en uventet pangstart

 5. – Forholdet har aldri vore betre enn no

 6. Stort bildegalleri fra NM i sprangridning på Sandnes - se resultatene

 1. Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 2. Stanley Wirak
 3. E39