• I en hel sommer vasset Henry Tendenes jevnlig ut i Jærhavet for å ta de nødvendige vannprøvene som gjorde at Orre, som den første stranda på Jæren, kom på den eksklusive lista over verdens reineste strender. Nå tar Høyre initiativ for at minst fire nye strender skal få samme status. Geir Sveen
    Galleri

Høyre: Rogaland skal ha verdens reineste kystlinje

Målet er videre at de internasjonalt anerkjente blå flaggene skal vaie langs strendene våre fra sør til nord.