Stavanger må kutte 22 millioner i neste års budsjett

Det kan bety dyrere barnehage, mindre til sosialhjelp og mindre støtte til teateret, museene og symfoniorkesteret.

Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide
 • Håkon Jonassen Norheim
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Stavanger-rådmann Per Kristian Vareide la 5. oktober fram forslag til handlings- og økonomiplan for periode 2019-2022. Forslaget var basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen 2019 i mai og vurderinger lokalt.

Regjeringen la 8. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2019. Her legges det blant annet opp til skatteletter og endringer i det som kalles kommunalt skattøre. Dette faller uheldig ut for Stavanger - det økonomiske handlingsrommet i driften blir redusert med om lag 22,6 millioner kroner i 2019 og opp mot 25 millioner kroner i 2020, altså 47,6 millioner for de to årene tilsammen.

Derfor la rådmannen torsdag fram en tilleggsinnstilling, der Stavanger-budsjettet er justert opp mot statsbudsjettet.

Dyrere barnehage

For å hente millionene som mangler foreslår rådmannen at Stavanger kommune skal følge den maksprisen i barnehagene som Stortinget vedtar. Det betyr at prisen for foreldrebetaling i barnehage stiger fra 2910 kroner i 2018 til 2990 kroner fra 1. januar 2019 og videre til 3040 kroner fra 1. august 2019. Her kan det spares totalt 2 millioner i 2019 og 2020.

Rådmannen vil også kutte 21,6 millioner kroner i administrative områder,
reduksjon og gevinstrealisering iløpet av de to årene.

Nye analyser av utviklingen i sosialhjelpsutgiftene viser at det nå er færre nye mottakere enn det tidligere prognoser har vist. Rådmannen mener at dersom denne utviklingen fortsetter, i tillegg til at tiltakene for å hjelpe folk ut i arbeid, forventes en ytterligere reduksjon i utbetalt sosialhjelp.

Rådmannen foreslår også å gi mindre i kommunalt tilskudd til Rogaland teater, MUST og SSO.

Staten vil også støtte byggingen av trinn 2 av Tou Scene, noe som egentlig lå inne i budsjettet til Stavanger kommune. Dette medfører derfor en reduksjon i låneopptak for Stavanger kommune på totalt 13,3 millioner kroner over de to neste årene.

– Drift som før

- Hva betyr disse kuttene for Stavanger?

– Forslag til saldering innebærer i all hovedsak et lavere kostnadsnivå, primært på sentrale og felles poster. Driftstjenestene og investeringene opprettholdes som før, sier Vareide.

- Hvorfor ble Stavanger kommunes budsjett lagt frem før statsbudsjettet, nå som det vises at det må gjøres kutt som følge av det?

– Politisk nivå i Stavanger kommune har vedtatt at Stavanger i år skal legge fram handlings- og økonomiplanen tidligere enn kommunen har hatt praksis med tidligere år. De fire største storbyene i Norge legger nå fram sine budsjetter FØR forslag til statsbudsjett legges fram av regjeringen. Dette
kan slå ut med både positive og negative beløpseffekter, forklarer rådmannen.

Ap: -Færre varme hender

Stavanger Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun går kraftig ut mot regjeringen etter at rådmannen varsler nedskjæringer i en tilleggsinnstilling til 2019-budsjettet.

– Ernas skattekutt gir velferdskutt i Stavanger. 22,6 millioner kroner tilsvarer 32 hele stillinger innen eldreomsorgen. Dette betyr færre varme hender. Kuttet må tas en plass, og det blir i tjenestetilbudet, sier hun.

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat for Stavanger Ap, går kraftig ut mot regjeringen etter at det ble klart at Stavanger kommune må kutte 22,6 millioner kroner.
Les også

Arbeiderpartiet vil ha mange fleire tilsette i barnehage, skule og sjukeheim

– Veldig alvorlig

For å dekke dette inn vil Stavanger i all hovedsak legge til grunn et lavere kostnadsnivå. Driftstjenestene og investeringene opprettholdes som før.

– Rådmannen er ikke konkret på hvor han vil kutte, men dette går rett inn på de frie inntektene våre. Rådmannen skriver ordrett at regjeringens skattelettelser faller uheldig ut for Stavanger. Dette medfører netto kutt i tjenestetilbudet og er veldig alvorlig. Jeg er overgitt over at Høyre ikke har større påvirkningskraft overfor sin egen regjering, når Stavanger må kutte sånn i velferden til våre innbyggere, sier Nordtun.

Rådmannens opprinnelige budsjettforslag la opp til en netto økning på 218 millioner kroner (3,2 prosent) for tjenesteområdene.

– 22 millioner er lite sammenlignet med kommunens totalbudsjett for 2019?

– Ja, men handlingsrommet er ikke så stort på grunn av tjenester som er lovpålagt og penger som er øremerket. Disse 22 millioner kroner er frie inntekter, og dette må finansieres. Og det er på ansatte det er lettest å hente inn pengene, sier Kari Nessa Nordtun.

– Ikke rom for kutt

– Hva med bruk av vakanse (la stillinger stå ledige en tid)?

– Det får posisjonen svare på hvordan de har tenkt å spare inn. Vi trenger alle folkene vi har innen barnehager, skoler og eldre. Det er ikke rom for å kutte. I eldreomsorgen ble det kuttet 17,5 millioner kroner i fjor, og hvis det skal tas enda mer så blir det ikke bra i det hele tatt, svarer Nordtun.

Les også

Stavangerbudsjettet: - Fortsetter vi som nå, må vi bygge nytt sykehjem hvert annet år

Les også

Arbeiderpartiet vil ha mange fleire tilsette i barnehage, skule og sjukeheim

Frp er fornøyde

Gruppeleder i Frp i Stavanger, Christian Wedler, er veldig fornøyd med regjeringens skattelettelser, og er ikke bekymret over Stavanger kommunes økonomi.

– Regjeringens skattelettelser er selvsagt positivt for byens innbyggere. Derfor er dette bra. De negative konsekvensene for bykassen vil vi ta på strak arm, og gleden over skattelettelser til byens innbyggere er større enn bekymringen for bykassen, mener Wedler.

John Peter Hernes mener hovedutfordringen for Stavanger er å skape nye arbeidsplasser, nye næringer og dermed sikre mer skatteinntekter til byen.

Høyre: - Klassisk opposisjonspolitikk fra Ap

John Peter Hernes (H) reagerer på utspillet fra Stavanger Arbeiderparti:

– Dette er klassisk opposisjonspolitikk, både nasjonalt og lokalt. Ap i opposisjon vil bruke mer penger, og lokalt er viljen til å plusse på nesten uten ende, kommenterer han.

Hernes minner om at Stavanger tidligere har opplevd smell på over 100 millioner da Ap var i regjering.

– Som lokalpolitiker liker jeg selvsagt at vi får beholde mest mulig penger lokalt, men vi er vant til at noen ganger får vi pluss vi ikke ventet, andre ganger går det i minus. I et budsjett på cirka titusen millioner kroner, så er 22 millioner mye penger, men ikke verdens undergang, uttaler Høyres ordførerkandidat.

– Hovedutfordringen for oss i Stavanger er å skape nye arbeidsplasser og nye næringer som gir oss flere ben å stå på, og sånn sikre mer skattepenger til byen. Ap i Stavanger virker dessverre nesten bare opptatt av å bruke offentlige kroner, og ikke opptatt av arbeidsplasser og inntekter, hevder han.

Publisert:
 1. Eiendomsskatt
 2. Kari Nessa Nordtun
 3. Stavanger kommune
 4. Christian Wedler
 5. Eldreomsorg

Mest lest akkurat nå

 1. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

 2. Kaos og drama på overtid da Viking nærmest sikret bronse­medaljen

 3. Titusenvis uten strøm i vinterkalde Skottland og Nord-England

 4. WHO: Kan være økt fare for reinfeksjon med omikron

 5. Nå lyser julegrana i Stavanger og Sandnes

 6. «For en opptur etter skadeproblemene. Medaljen er på vei til Stavanger»