Boganes sykehjem kan bli rammet av lockout

– Blir dette gjennomført, er det fare for liv og helse, sier Rogalands fylkesleder i Norsk sykepleierforbund.

Boganes sykehjem i Gauselvågen i Stavanger drives av Attendo på oppdrag for Stavanger kommune.
 • Rolf Frøyland
  Journalist
 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Sykepleierne stiller krav det er umulig å innfri, hevder NHO. Etter at sykepleierstreiken har vart i tre uker, har de varslet lockout fra 20. november.

Det betyr at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben på tirsdag. Hittil er 56 sykepleiere tatt ut i streiken, som har vart siden 25. oktober.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, sier til NTB at hun håper lockouten vil bidra til å få slutt på streiken.

– Sykepleierforbundet har stilt noen krav som de vet at vi ikke vil greie å innfri, blant annet at vi skal kopiere kommunenes tariffsystem og deres garantisatser, sier hun.

Kaltenborn mener at NHO allerede har strukket seg langt for å få til en løsning og viser til at NHO, LO og YS ble ferdige med et samordnet lønnsoppgjør i vår.

– Vi kan ikke åpne det oppgjøret nå. Det har vi ikke anledning til, hevder hun.

– Kritisk for Boganes

I vårt distrikt vil Boganes sykehjem i Stavanger bli rammet ved lockout.

Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk sykepleierforbund, beskriver situasjonen som kritisk.

– Det er fare for liv å helse. Det går ikke an å gjennomføre tjenestene ved lockout. Boganes sykehjem har lindrende enhet og andre syke folk som trenger sykepleiertjenester døgnet rundt, sier hun.

Boganes har cirka 15 sykepleiere som vil bli tatt ut i den eventuelle lockouten.

– Dette er en fallitterklæring fra NHO, som ikke ser viktigheten av å sikre faglige helsetjenester. Vi har et forsiktig uttak i streiken som ikke er fare for liv å helse. Men dette er tydeligvis ikke NHO opptatt av, legger fylkeslederen til.

Nina Horpestad, leder i Norsk sykepleierforbund Rogaland

Trer i kraft tirsdag

Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november, opplyser NHO.

Horpestad sier til Aftenbladet er Norsk sykepleierforbund er klare til å gå inn i nye forhandlinger for å forhindre dette.

– Vi er åpne for dialog, men da må det også være en bevegelse fra NHOs side. Status nå er at våre medlemmer går på jobb til de eventuelt blir stengt ute, sier hun.

– Beboere og pårørende informeres

Boganes sykehjem er det eneste sykehjemmet i Stavanger som er konkurranseutsatt. Det drives av Attendo på oppdrag for Stavanger kommune.

Helge Dragsund, kommunalsjef for helse og omsorg i Stavanger kommune

«Lockouten trer i kraft ved arbeidstidens begynnelse tirsdag 20. november. Det betyr plassfratredelse for alle sykepleiere på Boganes som er medlemmer i NSF. Attendo vurderer nå om de i tilfelle kan drive videre uten fare for liv og helse. Dette skal meldes til Fylkesmannen i løpet av dagen. Attendo sender nå også informasjon til beboere og pårørende om den mulige lockouten», skriver kommunen på sine hjemmesider ved 13-tiden torsdag.

- Selv om vi ikke er part i konflikten i og med at Stavanger kommune ikke er arbeidsgiver her, er det fortsatt vårt ansvar at pasientene ivaretas på faglig forsvarlig måte, sier Helge Dragsund, kommunalsjef for helse og omsorg i Stavanger kommune.

Stavanger kommune vil derfor holde løpende kontakt med Attendo/Boganes sykehjem for å sikre at pasientene blir ivaretatt.

Disse rammes

Hvis en lockout skulle bli vedtatt av NHOs styre, kan det omfatte disse 65 bedriftene: Se hele lista.

Frelsesarmeens avdeling i Stavanger står også på lista til NHO, men ifølge Nina Horpestad har ikke denne avdelingen lenger noen ansatte organisert i Norsk sykepleierforbund.

– Tar ikke hensyn

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By er enig med Horpestad i at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– Dette er dramatisk og alvorlig. For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren. Vi har hatt en lovlig streik gående i tre uker og har ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad. Vi vet at det er virksomheter som har sendt inn søknader om dispensasjon til NHO, men det er stoppet der og er ikke gått videre til oss, sier By til NTB.

Hun peker på at det er 55 sykepleiere ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner som har gått ut i streik. Flere av disse ligger mellom 30.000 og 100.000 kroner under minstelønnen i kommunal sektor, og det er kravet om en minstelønn på nivå med kommunal sektor også i private helseforetak som er bakgrunnen for konfliketn.

By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Tvungen lønnsnemnd

Arbeidstakerorganisasjonen Parat hevder NHO styrer mot tvungen lønnsnemnd for å få en slutt på konflikten. De har bedt NHO om å trekke lockoutvarselet.

– Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse, heter det i en uttalelse. Også Delta, Legeforeningen og LO samt flere politiske partier er blant de som har kritisert avgjørelsen.

– Det er det opp til myndighetene å bestemme, sier Kaltenborn om muligheten for en tvungen lønnsnemnds..

– Hvordan vil dere sørge for å ivareta liv og helse under lockouten?

– Vi har hatt tett kontakt med helseinstitusjonene hele veien. Nå er det opp til dem å vurdere sin ressurssituasjon og hvordan de kan organisere sin virksomhet under lockouten, sier NHO-direktøren.

Følger konflikten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie til NTB.

Hun understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

Siden varselet om lockout ikke trer i kraft før tirsdag 20. november, har partene fortsatt mulighet til å bli enige.

Les også

 1. DEBATT: Konkurranseutsetting er feil medisin

 2. Sykepleierforbundet vurderer å utvide streiken

 3. Streik fører til stengte dører på Haukeland pasienthotell

Publisert:
 1. Norsk Sykepleierforbund
 2. Streik
 3. NHO

Mest lest akkurat nå

 1. Slåsskamp inne i togvogn

 2. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 3. Staten kan ikke betale for alt

 4. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 5. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 6. – Frustrert Biden har kollidert med virkeligheten