• Det er i området like ved øya Alstein at selskapet Bremnes Seashore ønsker å etablere et oppdrettsanlegg.

Sier nei til nytt oppdrettsanlegg i Randaberg

Fylkesmannen i Rogaland vil ikke ha noe oppdrettsanlegg vest av Tungenes, og har fremmet innsigelse mot denne delen av Randabergs nye kommuneplan.