• Naturbrann i traktene rundt Sikvaland i grensetraktene mellom Gjesdal og Time i 2017. Fredrik Refvem
    Galleri

Bålforbud over hele landet

Fra og med 15. april er det forbudt å tenne opp bål, grill og engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.