• Fortsatt lav sats hele døgnet gjennom bomstasjonene på Nord-Jæren. Jarle Aasland

Fortsatt uavklart når rushtidsavgiften er tilbake

Nord-Jæren: Nær en måned etter at Vegdirektoratet satte innkreving av rushtidsavgiften på pause, er det fortsatt ikke tatt stilling til når bilistene må betale rushtidsavgift.