• Mens rundt 97 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilbod om fiber eller VDSL, har bare rundt 40 prosent av husstandene i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud. Lars Idar Waage
    Galleri

Spanderer millioner på fiber til utkantene

Forsand vil spytte inn 13 millioner kroner slik at bortimot hele den grisgrendte kommunen skal få raskt bredbånd via fiber.