• Stanley Wirak avbildet i mars på møte i styringsgruppen der den nye bompengepakken på Nord-Jæren koordineres. Han roser veidirektøren for rolleforståelsen, men innrømmer at viktige spørsmål ikke ble stilt før man falt ned på dagens organisering i 2014. Rune Vandvik

Stanley Wirak innrømmer: – En kamp om å være snilleste gutt i klassen

Han er blitt beskyldt for å sitte som en skolegutt i bompengespørsmål. Nå innrømmer Sandnes-ordføreren at kritiske spørsmål forsvant i kampen om å gjøre som staten sa.