• Når Ryfast åpnes i 2019, slutter det offentlige å drive Høgsfjord-ferja. Pål Christensen

Klar for utlysning av privatferje på Høgsfjorden

Nå skal anbud for privatferje på Høgsfjorden lyses ut. Samferdselsutvalget vil gi løyve til det rederiet som tilbyr best frekvens og åpningstider.