Sykehusdirektøren lover inntil 8 millioner årlig til akuttmottaket

Styret i Helse Stavanger omdisponerer penger på årets budsjett for å løse utfordringene på akuttmottaket på SUS.

Publisert: Publisert:

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne ved Stavanger Universitetssjukehus på vei for å orientere om situasjonen på onsdagens styremøte. Foto: Jan Inge Haga

  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over ett år gammel

Sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne hadde i dag en orientering for styret i Helse Stavanger i etterkant av alle medieoppslagene om tilstandene på akuttmottaket på Stavanger Universitetssjukehus. I orienteringen lovet hun å sette ned en arbeidsgruppe med bred representasjon fra klinikkledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten. Arbeidsgruppen skal få omdisponere inntil 8 millioner kroner årlig for å sikre en forsvarlig drift av akuttmottaket. Det vil si opp mot om lag 6,7 millioner kroner resten av 2019 og deretter opp mot 8 millioner kroner årlig.

Svært mange hadde møtt opp på styremøtet til Helse Stavanger onsdag morgen. Cirka 40 sykepleiere hadde samlet seg bak i lokalet for å høre hvordan styrelederen ønsket å angripe problemene på akuttmottaket på SUS. De fikk høre at sykehusdirektøren ikke kunne hente inn friske penger for å bøte på problemene. Men administrerende direktør har en mulighet til å omdisponere midler innenfor budsjettrammene. Dette ønsker hun nå å gjøre - inntil 8 millioner kroner i året. Dersom disse pengene brukes til stillinger, vil sykehuset kunne dekke inn overtidstimer og ekstravakter som per i dag utgjør cirka 9 til 10 årsverk.

– Hvor skal disse pengene hentes fra?

– Dette er ikke avklart ennå, og er noe som arbeidsgruppa vil jobbe med over tid, sier Inger Cathrine Bryne til Aftenbladet. Hun påpeker også at 8 millioner kroner kun utgjør under en promille av det totale budsjettet til Helse Stavanger og at det vil være mange mulige måter å hente inn pengene på.

Strid om overtid

Som Aftenbladet har belyst i en rekke artikler, har både ansatte og pasienter slått alarm om situasjonen for de som arbeider på akuttmottaket. Konflikten startet i januar da en rekke ansatte valgte å si nei til ekstravakter på akuttmottaket. Ansatte Aftenbladet har snakket med, mener at den nye turnusplanen ikke sikrer forsvarlig drift av akuttmottaket og mener at ledelsen legger opp til for mange ekstravakter og for mye overtid.

SUS har på sin side anklaget de ansatte for å gjennomføre en ulovlig organisert overtidsnekt.

Direktør Bryne sier til Aftenbladet at det har vært en god dialog mellom partene hele tiden, selv om det har vært noe uenighet om denne aksjonsformen. Hun sier ellers at arbeidsgruppen nå må bruke noe tid på å gjøre gode omprioriteringer for å løse utfordringene.

– Hvor lang tid vil det ta før situasjonen for de som arbeider på akuttmottaket, bedrer seg?

– Så raskt som en klarer å jobbe frem de ulike tiltakene. Det går sikkert noen uker. Og så skal det rekrutteres, og det er jo noe som tar tid, sier Bryne.

Vil øke grunnbemanningen

Foretakstillitsvalgt Aud Riise sier til Aftenbladet at de ansatte har vært preget av kraftig arbeidspress.

– Nå får vi se om disse pengene er nok - det kan vi ikke vite - men jeg er optimistisk, sier Riise. Hun legger til at det viktigste for de ansatte er at grunnbemanningen økes.

Styremedlem Lars Kåre Selland Kleppe bemerket under styrets gjennomgang av saken at det er alvorlig at det stilles spørsmål ved pasientenes trygghet på akuttmottaket. Han ga honnør til de ansatte for å ta opp problemstillingene.

Leder av brukerutvalget i Helse Stavanger, Hege Skjelbred-Knudsen, er glad for at ledelsen på SUS nå vil jobbe for å komme med en løsning på problemene. Hun påpekte også viktigheten av å jobbe godt på tvers av ulike avdelinger på sykehuset.

Publisert: