• Denne holdeplassløsningen var svaret sommeren 2016. Nå stryker den, både på økonomi og funksjonalitet. Gottlieb Paludan Architects

Vraker «Den røde tråden» i Bussveien

Holdeplassene i Bussveien blir ikke slik likevel. «Den røde tråden» er for dyr og skjermer dårlig for regn og vind.